ISO 14000 - környezetközpontú irányítási rendszerek


Az ISO 14000 szabványsorozat a környezetvédelemre irányítja a figyelmet annak érdekében, hogy tisztább, biztonságosabb, egészségesebb világban élhessünk.
A szabványsorozat lehetővé teszi, hogy a szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységüket egy nemzetközileg elfogadott követelményrendszer szerint végezzék.
Az a tény, hogy a globális piacon csak egy tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel rendelkező gazdálkodó szervezet lehet versenyképes, a környezettudatos etikai megfontolásoknál is nyomósabb érvnek bizonyulhat.

Sok szervezet vezetett be minőségirányítási rendszert elsősorban a növekvő vevői követelmények teljesítésének biztosítására. Hasonlóan ahhoz, ahogy az ISO 9000 szabványsorozat szerinti tanúsítvány a gazdaság sok területén nélkülözhetetlenné vált, az ISO 14000 szabványsorozat szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszer működtetése számos iparágban belátható időn belül követelménnyé válhat.

Ez a szabványsorozat bármilyen méretű és tevékenységet folytató szervezetre alkalmazható. A folyamatos fejlesztés és a kötelezően alkalmazandó nemzeti jogszabályok követelményein túlmenően az ISO 14001 szabvány nem tartalmaz abszolút előírásokat a környezeti teljesítéssel kapcsolatosan. Hasonló tevékenységet folytató szervezetek egymástól nagyon különböző irányítási rendszereket működtethetnek úgy, hogy ezek mindegyike megfelel az ISO 14001 szabvány előírásainak.

Az ISO 14000 szabványsorozat

- MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO 14001:2004)
- MSZ ISO 14004:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei
- MSZ ISO 14015:2003 Környezetközpontú irányítás. Helyszínek és szervezetek környezeti értékelése (HSZKÉ)
- MSZ EN ISO 14031:2001 Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:1999)
- MSZ EN ISO 14040:1998 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretek (ISO 14040:1997)
- MSZ EN ISO 14041:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. A cél és a tárgy meghatározása és leltárelemzés (ISO 14041:1998)
- MSZ EN ISO 14042:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Az életciklus alatti hatások értékelése (ISO 14042:2000)
- MSZ EN ISO 14043:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Az életciklus értelmezés (ISO 14043:2000)
- MSZ ISO 14050:2003 Környezetközpontú irányítás. Szótár
- MSZ EN ISO 19011:2003 Útmutató minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához (ISO 19011:2002)

Milyen előnyök várhatók az ISO 14000 szabványsorozat követelményrendszerének megvalósításától?

- versenyelőny a piacon,
- a szervezet meg tudja határozni és el tudja érni a környezet védelmével kapcsolatos céljait,
- biztosítani tudja a hazai és nemzetközi követelmények folyamatos teljesítését,
- segít a szervezetnek a környezet minőségének fenntartásában és javításában,
- hozzájárul az emberek egészségének megóvásához,
- a KIR bevezetése a szervezet partnereiben, az érdekelt felekben bizalmat kelt,
- a KIR rendet és összehangoltságot teremt a szervezetnél a környezeti problémák kezelhetősége és megoldása érdekében,
- hatékonyabb irányítás és munkavégzés,
- javul a belső működés hatékonysága, szervezettsége,
- ösztönző hatást gyakorol a beszállítói körre,
- kialakul a folyamatos fejlődés igénye.

A környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése


Előkészítés
- A vállalkozás tevékenységi folyamatainak, eljárásainak, ügymenetének felmérése,
- Szervezeti átvilágítás,
- A szervezet által előidézett környezeti hatások azonosítása, vizsgálata és értékelése,
- A rendelkezésre álló dokumentáció átvizsgálása,
- Tréning a társaság vezetői, a kijelölt környezetvédelmi megbízott, valamint a rendszer kiépítésében közreműködő dolgozók számára,
- A működőképes környezetközpontú irányítási rendszer kiépítéséhez szükséges erőforrások meghatározása.

A környezetközpontú irányítási dokumentumrendszer kidolgozása
- Környezeti politika és célok,
- Környezetközpontú irányítási kézikönyv,
- Eljárási utasítások,
- Program a környezetvédelmi célok és tervek megvalósítására,
- Munka- és vizsgálati utasítások,
- Bizonylatok, formanyomtatványok, űrlapok, stb.

A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése
- Tréningek,
- Belső auditok,
- A szükséges helyesbítő intézkedések meghatározása, végrehajtása.

A vevői bizalom elnyeréséhez természetesen nem elegendő a környezetközpontú irányítási rendszer megléte, az ISO 14000 nemzetközi szabványsorozatban rögzített követelményrendszernek való megfelelés független tanúsító szervezet általi tanúsítása is szükséges.

A tanúsítás folyamata:

- Előaudit
- Dokumentáció vizsgálat,
- Helyszíni audit,
- Auditjelentés készítése (pozitív esetben javaslat a tanúsítvány odaitélésére).

A környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésének időszükséglete a cég vezetési szintjeinek számától és tevékenységének összetettségétől függően mintegy 6 - 12 hónap.

Isorat Kft.

1164 Budapest Cukornád u. 56.
Tel.: (06-1) 400-3023
Fax.: (06-1) 400-3023
e-mail: isorat@isorat.hu