Az ISO 9000 szabványsorozat


Az átdolgozott és ma érvényes ISO 9000:2000 szabványsorozat több szabványból áll. Ezek az alábbiak:
- ISO 9000:2005 (MSZ EN ISO 9000:2005) Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár.
- ISO 9001:2000 (MSZ EN ISO 9001:2001) Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.
- ISO 9004:2000 (MSZ EN ISO 9004:2001) Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működési fejlesztéshez.

Az ISO 9000 szabványsorozat előírásai nem a termék meghatározott tulajdonságait határozzák meg, hanem a szervezet működésének egészét átszövő minőségirányítás elveit, amelyek a következők (a következő felsorolás szó szerinti idézet az MSZ EN ISO 9000:2001 szabványból):

Vevőközpontúság
A szervezetek vevőiktől függenek, ezért ismerniük kell a jelenlegi és a jövőbeli vevői szükségleteket, teljesíteniük kell a vevők követelményeit, és igyekezniük kell felülmúlni a vevők elvárásait.

Vezetés
A vezetők megteremtik a szervezet céljainak és igazgatásának egységét. Hozzanak létre és tartsanak fenn olyan belső környezetet, amelyben a munkatársak teljes mértékig részt vehetnek a szervezet céljainak elérésében.

A munkatársak bevonása
A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és az Ő teljes mértékű bevonásuk teszi lehetővé képességeik kihasználását a szervezet javára.

Folyamatszemléletű megközelítés
A kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat folyamatként irányítják.

Rendszerszemlélet az irányításban
Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait.

Folyamatos fejlesztés
A szervezet teljes működésének átfogó, folyamatos fejlesztése legyen a szervezet állandó célja.

Tényeken alapuló döntéshozatal
Az eredményes döntések az adatok és egyéb információ elemzésén alapulnak.

Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a (be)szállítókkal
A szervezet és (be)szállítói kölcsönösen függnek egymástól, és kölcsönösen előnyös kapcsolatuk fokozza mindkettejük értékteremtő képességét.

A minőségirányítási rendszerekkel szemben támasztott követelményeket az ISO 9001:2000 (magyar megfelelője MSZ EN ISO 9001:2001) szabvány rögzíti. Ez a szabvány egy olyan szervezet követelményeit írja le, amely képes a vevők igényeinek kielégítésére és felkészült e képességek független külső fél által végzett értékelésére.

A szabvány jellemzői:

- nem kötelező érvényű, minden alkalmazó önként vállalja e szabvány követelményeinek teljesítését,
- a követelményeket általánosan fogalmazza meg és a felhasználóra bízza a teljesítés részleteinek kialakítását. E tulajdonsága miatt nem csak a termelő és szolgáltató szervezetekre alkalmazható,
- piac által vezérelt szabvány, amely a vevő és a szállító közötti kapcsolatot a vevő szemszögéből szabályozza.

Milyen előnyök várhatók az ISO 9000 szabványsorozat követelményrendszerének megvalósításától?

- versenyelőny a piacon,
- szabályozottabb termelés, szolgáltatás,
- jobb, pontosabb vezetői információk,
- hatékonyabb irányítás és munkavégzés,
- javul a belső működés hatékonysága, szervezettsége,
- csökkennek az üzemeltetési költségek,
- ösztönző hatást gyakorol a beszállítói körre,
- kialakul a folyamatos fejlődés igénye.

A minőségirányítási rendszer kiépítésének lépései


Előkészítés
- A vállalkozás tevékenységi folyamatainak, eljárásainak, ügymenetének felmérése,
- Szervezeti átvilágítás,
- A rendelkezésre álló dokumentáció átvizsgálása,
- Minőségügyi tréning a társaság vezetői, a kijelölt minőségügyi megbízott, valamint a rendszer kiépítésében közreműködő dolgozók számára,
- A működőképes minőségirányítási rendszer kiépítéséhez szükséges erőforrások meghatározása.

A minőségirányítási dokumentumrendszer kidolgozása
- Minőségpolitika és minőségcélok,
- Minőségirányítási kézikönyv,
- Eljárási utasítások,
- Munka- és vizsgálati utasítások,
- Bizonylatok, formanyomtatványok, űrlapok, stb.

A minőségirányítási rendszer bevezetése
- Minőségügyi tréningek,
- Fizikai rendteremtés,
- Hitelesítések, kalibrálások elvégeztetése,
- Belső felülvizsgálók képzése,
- Belső auditok,
- A szükséges helyesbítő intézkedések meghatározása, végrehajtása.

A vevői bizalom elnyeréséhez természetesen nem elegendő a minőségirányítási rendszer megléte, az ISO 9000 nemzetközi szabványsorozatban rögzített követelményrendszernek való megfelelés független tanúsító szervezet általi tanúsítása is szükséges.

A tanúsítás folyamata:

- Előaudit (nem kötelező, választható),
- Dokumentáció vizsgálat,
- Helyszíni audit,
- Auditjelentés készítése (pozitív esetben javaslat a tanúsítvány odaitélésére).

A minőségirányítási rendszer kiépítésének időszükséglete a cég vezetési szintjeinek számától és tevékenységének összetettségétől függően mintegy 6 - 12 hónap.

Isorat Kft.

1164 Budapest Cukornád u. 56.
Tel.: (06-1) 400-3023
Fax.: (06-1) 400-3023
e-mail: isorat@isorat.hu